Wpływ ubytku słuchu na rozumienie mowy
Przewodzeniowy ubytek słuchu powoduje zwykle pogorszenie słyszenia w zakresie niskich częstotliwości. Oznacza to, że nisko brzmiące dźwięki (głębokie dźwięki, takie jak "o", "u"), które są nośnikami większej części "głośności" mowy są najbardziej zniekształcone. Powoduje to zmniejszenie głośności słyszanego sygnału mowy, ale nie wpływa na jego wyrazistość.
Z drugiej strony odbiorczy ubytek słuchu najbardziej wpływa na ostrość słyszenia w zakresie wysokich częstotliwości. Wysoko brzmiące dźwięki (takie, jak "s", "f", "sz", "cz", "t") odgrywają decydującą rolę w naszej umiejętności wyraźnego rozumienia mowy. To dlatego osoba z odbiorczym ubytkiem słuchu często mówi: Słyszę, ale często nie mogę zrozumieć tego, co się mówi”).

Niezależnie od przyczyny i stopnia występującego ubytku słuchu, należy zawsze pamiętać, że prawie każdy niedosłyszący może odnieść dużą korzyść z dobrze dopasowanego aparatu słuchowego.

Jeżeli podejrzewamy u siebie problemy ze słyszeniem, warto udać się do lekarza laryngologa lub protetyka słuchu, aby uzyskać wszechstronną poradę dotyczącą słuchu.
Pierwszy etap jest najtrudniejszy
Jeśli początkujący użytkownik od dawna miał kłopoty ze słuchem, po założeniu aparatu słuchowego usłyszy on dźwięki, których być może nie słyszał od lat. W pierwszej chwili może ich nawet nie rozpoznać - należy się do nich stopniowo przyzwyczajać i ćwiczyć ich rozpoznawanie oraz lokalizację.
  • nowy aparat należy wypróbowywać w domu, oswajać się z nim w spokojnym i znanym otoczeniu, regulując odpowiednio poziom głośności
  • nie należy zwiększać poziomu głośności bardziej niż jest to konieczne, ponieważ otaczające dźwięki mogą początkowo nieco przytłaczać, choć z czasem to minie
  • gdy czujemy się zmęczeni, wyłączamy aparat i robimy przerwę
Nauka ponownego słyszenia może trochę potrwać, lecz miliony ludzi posługujących się aparatami słuchowymi na całym świecie mogą zaświadczyć, że wysiłek ten zostanie nagrodzony. Z czasem wszystkie dźwięki staną się przyjemną częścią świata dźwięków użytkownika aparatu.
Jak dbać o aparat słuchowy?
Regularna konserwacja i czyszczenie może przedłużyć żywotność aparatu słuchowego, a przede wszystkim zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.
Konserwacja wkładki zausznego aparatu słuchowego
  • czyszczenie za pomocą tabletek musujących, takich samych, jakich używa się do pielęgnacji protez zębowych
  • czyszczenie w ciepłej wodzie z detergentem, a następnie spłukanie ciepłą wodą

Nie ma znaczenia, która z metod jest stosowana. Ważne jest uzyskanie całkowitej drożności wkładki przed jej ponownym założeniem. Wkładka powinna być przed połączeniem jej z aparatem przedmuchana za pomocą specjalnej pompki lub osuszona przez pozostawienie w pobliżu średnio nagrzanego kaloryfera. Należy upewnić się, że jest ona całkowicie sucha, gdyż wilgoć mogłaby zaszkodzić aparatowi słuchowemu.
Konserwacja zausznych i wewnątrzusznych aparatów słuchowych
  • wycieramy aparat miękką, suchą ściereczką, nigdy nie używając do czyszczenia aparatu wody ani żadnych płynów!
  • jeżeli aparat słuchowy jest nieużywany, powinien być wyłączony
  • jeżeli przewidujemy wyłączenie aparatu na kilka dni, należy również wyjąć baterię i po oczyszczeniu aparatu, pozostawić go w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt
  • aparat należy chronić przed działaniem wysokich temperatur i wilgoci
  • należy zdejmować aparat przed kąpielą, używaniem suszarki lub lakieru do włosów, a także przed badaniem rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową lub prześwietleniem.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami